JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 วางแผนคอนเทนต์ในการลงเพจเฟสบุ๊ค , tiltok , youtube , IG , twitter 

– ทำงานร่วมกับทีมตัดต่อ 

– คิด story เก่ง , วางโครงเรื่องให้คนติดตามได้ 

เราต้องการอะไรจากคุณ

1.สามารถสื่อสารประสานงานได้ดีเยี่ยม

2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
3. ขยันและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
4. เรียนรู้เร็ว มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซื่อสัตย์ และทำงานเป็นทีมได้ อายุไม่เกิน 32 ปี 
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ หากมี
 • ทริปต่างจังหวัดสามารถออกกองได้ 

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และคำแนะนำช่องทางสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในบทบาทนี้ เขา/เธอต้องมีแนวทางปฏิบัติจริงและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการซื้อสำหรับแคมเปญข้ามช่องทาง รวมถึงการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย และแบบเป็นโปรแกรม

เราต้องการอะไรจากคุณ

ปริญญาตรี
ทักษะการฟังและการเขียนภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องพูดแต่ดีมาก)
Excel พื้นฐาน: ตัวกรอง, ผลรวม, Vlookup, (Pivot เป็นข้อดี)
ความเข้าใจในภูมิทัศน์ของการตลาดดิจิทัลและเมตริกพื้นฐาน เช่น ทำความเข้าใจว่า “ความถี่” หมายถึงอะไรและจะคำนวณได้อย่างไร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รักษาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภูมิทัศน์ของสื่อดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และโซลูชันล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์สื่อสอดคล้องกับ KPI เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพแคมเปญที่ดีที่สุด
  ปลูกฝังความเข้าใจว่าช่องดิจิทัลทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อนำเสนอแผนการโฆษณาแบบองค์รวม รวมถึงการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายและโซเชียล
  เป็นเจ้าของกลยุทธ์ดิจิทัลและความต้องการของบัญชีในแต่ละวันสำหรับลูกค้าต่างๆ โดยประสานงานกับ Digital Brand Manager และ Store Operations Associate และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอื่นๆ

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

สร้างไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์และแผนภูมิเพื่อแสดงการทำงานของโปรแกรม
พัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านเกี่ยวกับการผลิตและรายงานผลการผลิต

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 – 2 ปีในตำแหน่ง Developer (ส่วนหน้า / ส่วนหลัง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องและความไม่สอดคล้องกัน
  เขียนโค้ดสำหรับแพตช์ซอฟต์แวร์และการแก้ไขจุดบกพร่อง ประสบการณ์ C++, SQL, C# และ HTML
  ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่